Quyền Bút

Trụ Sở Chính
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38 206 376
Email: trungtam01@quyenbut.com
Chi nhánh 02
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Địa chỉ: Số 275 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 22 444 102
Email: trungtam02@quyenbut.com
Chi nhánh 03
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 22 469 851
Email: trungtam03@quyenbut.com
Chi nhánh 04
Trường Tiểu Học Quyết Thắng
Địa chỉ: 391 Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.22.444.103
Email: trungtam04@quyenbut.com
Chi nhánh 05
Trường Tiểu Học Trương Quyền
Địa chỉ: 946 Trường Sa, P.13, Q.3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 66 802 378
Email: trungtam05@quyenbut.com
Chi nhánh 06
Trường Tiểu Học Nguyễn Việt Hồng
Địa chỉ: 292/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 66 802 388
Email: trungtam06@quyenbut.com
Chi nhánh 07
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08. 22 444 105
Email: trungtam08@quyenbut.com

Thời khóa biểu trung tam 4THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM 04
THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM 04
KHỐI MÔN THỜI GIAN HỌC
10 VĂN 2-4-6
từ 17h30 - 19h00
3-5-7
từ 17h30 - 19h00
TOÁN 2-4-6
từ 19h30 - 21h00
3-5-7
từ 19h30 - 21h00
2-6
từ 17h45 - 19h15
3-5
từ 17h45 - 19h15
HÓA 2-4
từ 19h30 - 21h00
3-5
từ 19h30 - 21h00
ANH 3-5
từ 17h30 - 19h00
2-4
từ 17h30 - 19h00
11 VĂN 2-4-6
từ 17h30 - 19h00
3-5-7
từ 17h30 - 19h00
TOÁN 4-6
từ 17h45 - 19h15
Chủ Nhật
từ 19h00 - 20h30
2-4
từ 17h45 - 20h30
Chủ Nhật
từ 15h - 16h30
2-4
từ 17h45 - 19h15
3-5
từ 17h45 - 19h15
HÓA 2-4
từ 19h30 - 21h00
3-5
từ 19h30 - 21h00
2-4
từ 17h45 - 19h15
3-5
từ 17h45 - 19h15
ANH 2-4-6
từ 17h45 - 19h15
3-5-7
từ 17h45 - 19h15
SINH 7
từ 17h00 - 19h00
Chủ Nhật
từ 9h30 - 11h30
12 VĂN 2-4-6
từ 17h15 - 19h00
3-5-7
từ 17h15 - 19h00
TOÁN 3-5-7
từ 17h15 - 19h00
Chủ nhật
từ 7h00 - 9h00
3-5-7
từ 16h00 - 17h00
Chủ Nhật
từ 17h00 - 19h00
3-5-7
từ 19h15 - 21h00
Chủ Nhật
từ 09h30 - 11h30
2-4-6
từ 17h30 - 19h00
2-4-6
từ 19h30 - 21h00
HÓA 2-4
từ 17h45 - 19h15
3-5
từ 17h45 - 19h15
Chủ Nhật
từ 7h00 - 9h00
ANH 2-4-6
từ 17h45 - 19h15
3-5-7
từ 17h45 - 19h15
SINH 7
từ 17h00 - 19h00
Chủ Nhật
từ 9h30 - 11h30

<< Trở lại