Quyền Bút

Trụ Sở Chính
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu
Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38 206 376
Email: trungtam01@quyenbut.com
Chi nhánh 02
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Địa chỉ: Số 275 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 22 444 102
Email: trungtam02@quyenbut.com
Chi nhánh 03
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 22 469 851
Email: trungtam03@quyenbut.com
Chi nhánh 04
Trường Tiểu Học Quyết Thắng
Địa chỉ: 391 Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.22.444.103
Email: trungtam04@quyenbut.com
Chi nhánh 05
Trường Tiểu Học Trương Quyền
Địa chỉ: 946 Trường Sa, P.13, Q.3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08 66 802 378
Email: trungtam05@quyenbut.com
Chi nhánh 06
Trường Tiểu Học Nguyễn Việt Hồng
Địa chỉ: 292/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08. 66 802 388
Email: trungtam06@quyenbut.com
Chi nhánh 07
Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08. 22 444 105
Email: trungtam08@quyenbut.com

Hệ Thống Quyền BútVĂN PHÒNG QUYỀN BÚT

Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3820.6376 - Fax: 08.3820.6360

E-mail: info@quyenbut.com
HỆ THỐNG CÁC CƠ SỞ:


Trụ Sở Chính – Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

Địa chỉ: Số 12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38 206 376

E-mail: trungtam01@quyenbut.com

 

Chi nhánh 2 – Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: Số 275 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:08. 22 444 102

E-mail: trungtam02@quyenbut.com

 

Chi nhánh 03 – Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: Số 1A Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại:: 08. 22 469 851

E-mail: trungtam03@quyenbut.com

 

Chi nhánh 04 – Trường Tiểu Học Quyết Thắng

Địa chỉ: 391Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:08.22 444 103

E-mail: trungtam04@quyenbut.com

 

Chi nhánh 05 – Trường Tiểu Học Trương Quyền

Địa chỉ 946 Trường Sa, Phương 13, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:08. 66 802 378

E-mail: trungtam05@quyenbut.com

 

Chi nhánh 06 – Trường TH Nguyễn Việt Hồng

Địa chỉ: 292/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:08. 66 802 388

E-mail: trungtam06@quyenbut.com

 

Chi nhánh 07 – Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:08. 22 444 105

E-mail: trungtam08@quyenbut.com


<< Trở lại